Om os

Forretningsbetingelser

Om os

Betingelser for medlemskab

 • §1 Abonnementsordning, klippekort, TankOp og stream
  • §1.1 Ejerskab 
   • Et medlemskab er personligt, og kan kun benyttes af medlemmet. I tvivlstilfælde kan Pilates Aalborg forlange at se legitimation.
  • §1.2 Medlemsbetingelser
   • Pilates Aalborg kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. 
   • Pilates Aalborg har ret til at sende meddelelser via sms. Disse beskeder kan f.eks. vedrøre medlemsbetingelser, prisændringer, ændring af hold og eksempelvis nye tiltag, som kan komme medlemmet tilgode.
  • §1.3 Betaling
   • §1.3.1. Medlemsskaber
    - Medlemsskaber betales forud for den periode, man ønsker medlemskab
    - Tilmeldingen er bindende, og det er derfor ikke muligt at få refusion for sin betaling
   • §1.3.2. TankOp
    - TankOp betales månedsvis forud.
    - Medlemskab er løbende og fortsættes indtil det opsiges
    - TankOp kan til enhver tid opsiges med varsel på en betalingsperiode
    - Et medlemskab opsiges ved at downloade dette dokument og følge anvisningerne
    - Opsigelse kan ikke foretages med tilbagevirkende kraft
    - TankOp abonnementer kan ikke sættes i bero
    - Ved manglende dækning eller mislykkes træk på kreditkort fremsendes betalingspåmindelse via mail
    - Ved manglende betaling opkræves ekstra kr. 100 i rykkeromkostning, såfremt der ikke er betalt indenfor 48 timer
    - Ved kortændring: Kontakt Pilates Aalborg
   • §1.3.3.Indmeldelsesgebyr
    - På alle nye medlemsskaber tillægges oprettelsesgebyr kr. 0
   • §1.3.4. Klippekort
    - Klippekortet betales forud
    - Tilmeldingen er bindende og det er derfor ikke muligt at få refusion for sin betaling
    - Der er udløb på samtlige klip samt kortere udløb på tilbudsklip
    - Overskydende klip tages ikke retur, kan ikke ombyttes til kontanter og udløbsdatoen kan ikke ændres
   • §1.3.5. Kvittering
    - Kvittering af det købte tilsendes på den i brugerprofilen oplyste mailadresse
  • §1.4 Prisændringer
   • Pilates Aalborg forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Disse har ikke indvirkning på et allerede betalt medlemskab.
   • Ved TankOp træder en evt. prisændring først i kraft ved efterfølgende måneds betaling
  • §1.5 Stream
   • Login til livestream er naturligvis personligt og er tilknyttet din profil. I tilfælde af misbrug kan Pilates Aalborg til enhver tid lukke dit medlemskab.
 • §2 Booking
  • § 2.1 Ledige pladser
   • Hvert medlem kan have 2 åbne bookinger i en periode på 7 dage. Det er muligt at booke ubegrænset frem i tiden, så længe abonnements-perioden tillader det, og så længe reglen for 2 åbne bookinger indenfor 7 dage overholdes.
   • Enkelte medlemsskaber indeholder max. 2 bookinger pr. uge. Disse er skitseret på hjemmesiden.
   • For at sikre din plads på holdet, skal du være til stede ved holdets start. I modsat fald kan din plads være givet til et andet medlem.
   • Pilates Aalborg kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet. 
   • Det er muligt at skrive sig på venteliste, såfremt et hold er optaget. Hvis en plads bliver ledig på holdet, fremsendes en mail til samtlige på ventelisten. De ledige pladser fyldes herefter op efter "først-til-mølle"-princippet. 
  • §2.2 Afbud
   • Medlemsskab
    I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via hjemmesiden under booking senest dagen før kl. 23.59. Såfremt et medlem misbruger denne mulighed pålægges et gebyr på kr. 30. Hvis et medlem har 4 udeblivelser, som ikke bliver betalt, vil medlemmet miste alle sine fremtidige bookinger, og medlemsskabet lukkes midlertidigt ned, indtil udeblivelserne bliver betalt.
   • Klip
    Det er ikke muligt at få det brugte klip refunderet, såfremt man ikke benytter muligheden for at melde afbud dagen før.
  • §2.3 Holdskifte
   • Det er muligt at foretage holdskifte indenfor samme dag uden at medlemmet bliver pålagt gebyr på kr. 30. Medlemmet skal blot ombooke tiden via bookingkalenderen.
   • Vær opmærksom på, at man først skal slette det oprindeligt bookede hold for derefter at booke det nye hold.
  • §2.4 Værdigenstande
   • Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Pilates Aalborg ikke garanterer for tab pga tyveri eller tingskade.
  • §2.5 Ansvar
   • Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Pilates Aalborg er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse som medlem. Pilates Aalborg tager ikke ansvar for personskader som følge af evt. ulykke i studiet. Er man i tvivl, anbefaler vi, at en læge eller fysioterapeut spørges til råds, om man kan deltage i træningen.
  • §2.6 Sygdom
   • I tilfælde af sygdom er det muligt et ubegrænset antal gange at sætte et kontant betalt abonnement i bero. Pris kr. 300,- pr. gang som betales via shoppen. Ved købet skal medlemmet pr. mail informere om startdatoen for pausen og skal desuden slette fremtidige bookinger. Medlemmet oplyser via mail om, hvornår abonnementet skal træde i kraft igen.
   • Et medlemskab kan ikke sættes i bero med tilbagevirkende kraft.
   • Det er ikke muligt at sætte et TankOp abonnement i bero.
   • Er du gravid gælder disse regler
   • Et klippekort kan ligeledes ændres under sygdom, læs mere her...
  • §2.7 Ferie
   • Pilates Aalborg holder IKKE ferielukket men holder lukket ved højtider og op til disse.
   • I ferieperioder afvikles enkelte hold med flere deltagere.
  • §2.8 Hold udbud og aflysning
   • Pilates Aalborg ser sig ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Derfor er der ændrede holdtilbud i og omkring ferier, højtider og i forbindelse med kurser.
   • Pilates Aalborg gennemfører alle hold med min. 6 tilmeldte. Såfremt et hold skal aflyses, bliver der sendt en sms med besked om aflysning senest 4 timer før holdet afvikles.
   • Det er medlemmets eget ansvar til enhver tid at opdatere evt. mobil nr. samt mailadresse under medlemmets profilside.
 • §3 Enetimer og firmahold
  • §3.1 Afbud
   • Afbud til ene-timer og firmahold skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.
 • §4 Køb af varer samt træningsforløb via shoppen
  • §4.1 Levering
   • For alle fysiske varer gælder det, at varen bliver udleveret på adressen Skelagervej 375A, 9000 Aalborg indenfor normal undervisningstid, denne ses på booking-siden. Der kan være leveringstider på enkelte varer, i så fald vil Pilates Aalborg kontakte køber.
  • §4.2 Træningsforløb og workshops
   • For træningsforløb er der en fortrydelsesret på 14 dage fra købsdato. 
   • Såfremt træningsforløbet starter indenfor 14 dage fra købsdato, bortfalder fortrydelsesretten den dag, træningsforløbet tages i brug. 
   • Workshops kan frameldes senest 8 dage inden afvikling.
  • §4.3 Gavekort
   • Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter og er kun gyldigt til og med den angivne udløbsdag. Herefter kan den ikke længere benyttes.
  • §4.4 Fortrydelsesret
   • Der er 14 dages fortrydelsesret på alle varer. Betingelserne for at fortryde et køb er:
    • a. At varen returneres til Pilates Aalborg 14 dage efter udleveringen.
    • b. At varen er i samme stand, som ved udleveringen.
    • c. Såfremt salgsværdien er forringet f.eks. i tilfælde af ibrugtagning, kan købet ikke fortrydes.
    • d. At varen returneres i intakt originalemballage.
    • e. Ved køb af træningsforløb er fortrydelsesretten 14 dage fra købsdato. Såfremt træningsforløbet starter indenfor 14 dage fra købsdato, bortfalder fortrydelsesretten den dag, træningsforløbet tages i brug. 
  • §4.5 Reklamationsret
   • Ifølge købeloven yder vi naturligvis 24 måneders reklamationsret.
   • Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til shop@pilates-aalborg.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • §4.6 Garanti
   • Der er 6 mdrs. garanti på alle varer. Garantien omfatter dog ikke varer, som efter ibrugtagning er gået i stykker som følge af forkert håndtering eller på anden måde har lidt overlast.