Alt det andet

Uddannelse

Instruktøruddannelse hos Pilates Aalborg

Instruktør med sund fornuft

Formål

  • At kunne anvende og instruere i Pilates Matwork/på måtte individuelt og på hold
  • At kunne anvende Pilates småredskaber for at variere træningen, som modifikation til en øvelse samt for at kunne øge og mindske sværhedsgraden for den enkelte deltager

Selve uddannelsen

Som Pilates-instruktør skal du kunne:

  • Anvende dine observationer af Pilates-udøverens bevægelser samt stående holdning, og dermed levere en optimal træning for Pilates-udøveren på dit hold
  • Udarbejde relevante programmer både hvad angår niveau, holdsammensætning samt gøre træningen både ”levende” og fordybende.
  • Instruere og guide fra mange forskellige vinkler med baggrund i dine observationer at Pilates-udøveren

Pilatesøvelserne

Øvelserne tager udgangspunkt i de originale Pilates-øvelser, dog tilsat nutidens sunde fornuft. Med dette menes hvorvidt en øvelse er velegnet med den anatomiske viden vi har i dag, hvorvidt øvelsen er hensigtsmæssig ift Pilatesudøverens niveau samt hensyntagen til de observationer du gør som Pilatesinstruktør. Desuden supleres øvelserne med andre øvelser fra andre træningskoncepter som vil være relevante for at lave en optimal træning.